9:00 - 15:00

Program Luni - Vineri

0264 450 141

Programati o intalnire

Search
 

Servicii

Notar Cluj > Servicii
a

Servicii oferite

Acte

personalizate

Documente

diverse

Servicii asigurate persoanelor fizice

Acordarea de consultatii juridice scrise sau verbale, la solicitarea partilor sau pe baza de contract cu durata determinata.
In cazul in care, in urma acordarii respectivelor consultatii, partile incheie un act notarial in cadrul biroului, cuantumul onarariului perceput pentru consultatia juridica se scade din onorariul final calculat pentru incheierea actului.

 

Redactarea incrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor

 

Autentificarea actelor redactate de catre notarul public, de parte sau de avocatul/consilierul juridic al partii, in masura in care legea permite:

 • antecontracte de vanzare cumparare
 • acte de instrainare mobiliara si imobiliara ( contracte de vanzare cumparare, contracte de donatie, contracte de renta viagera si de intretinere, acte de dare in plata)
 • constituiri de drepturi reale imobiliare
 • contracte de arenda
 • acte de alipire si acte de dezmembrare imobile
 • acte de partaj voluntar
 • contracte de comodat si de inchiriere bunuri
 • contracte de imprumut cu sau fara garantie
 • contracte de gaj si ipoteca (inclusiv inscrierea acestora la arhiva electronica si la cartea funciara)
 • contracte de mandat
 • contracte de cesiune de creanta, novatie, subrogatie, remitere de datorie
 • contracte de mecenat si sponsorizare
 • testamente
 • declaratii ( privind bunuri mobile sau imobile, referitoare la persoane, privind diferite situatii de fapt, necesare la divort, privind statutul civil al persoanei, de acceptare sau de renuntare la succesiune, de notorietate, privind valorificarea unor drepturi prevazute de legi speciale, pentru acordarea de burse, rechizite sau alte ajutoare banesti, privind plecarea in strainatate a minorilor, neinsatiti de parinti,etc )
 • procuri generale si speciale ( referitoare la bunuri mobile si imobile, de administrare bunuri, de instrainare bunuri, referitoare la succesiuni, judiciare, pentru tranzactionarea de titluri de valoare, ridicarea de drepturi banesti, etc )
 • Conventii de modificare al regimului matrimonial si alte documente legate de aceasta modificare
 • orice alte acte, la solicitarea partilor si cu respectarea actelor normative in vigoare

 

Certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege:

a) faptul că o persoană se află în viaţă;

b) faptul că o persoană se află într-un anumit loc;

c) faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;

d) faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi şi la o anumită oră într-un anumit loc, precum şi declaraţia acesteia;

e) rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;

f) certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;

g) certificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe.

 

Legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnatura si a sigiliilor

 

Darea de data certa pe inscrisurile prezentate de parti

 

Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti

 

Actele de protest ale cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor

 

Legalizarea de copii de pe inscrisurile prezentate de parti sau din arhiva
Legalizarea copiei se va face numai dupa ce s-a verificat originalul inscrisului, fie prezentat de parte fie din arhiva biroului

 

Efectuarea si legalizarea taducerilor

 

Eliberarea de duplicate de pe actele notariale (duplicatul are aceeasi forta probanta ca si inscrisul original)

 

Reconstituirea inscrisurilor, in conditiile legii

 

Procedura succesorala notariala
Biroul notarial este competent a solutiona cererile de dezbatere a succesiunii pentru defunctii care au avut ultimul domiciliu in Bucuresti. In cazul in care este necesar a se dezbate, succesiv , mai multe succesiuni, mostenitorii pot alege biroul notarial din circumscrisptia judecatoriei in care si-a avut domiciliul acela dintre autori care a decedat cel din urma.

 

Divortul prin acordul sotilor chiar si atunci cand exista copii minori

 

Eliberarea incheierilor prin care se atesta rezultatul verificarilor efectuate in registrele Camerei Notarilor Punblici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

 

Efectuarea inventarului bunurilor in cadrul succesiunii

 

Servicii de taducere prin traducatori colaboratori externi

 

Servicii de cadastru prin experti colaboratori externi

 

Servicii de publicitate imobiliare si mobiliara prin delegat al biroului notarial

 

Apostila/supralegalizare prin delegat al biroului notarial

 

Verificari/inregistrari Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM)

 

Deplasari la domiciliul clientului sau la unitatea de credit in vederea intocmirii documentelor solicitate

Servicii asigurate persoanelor juridice

Biroul notarului public Cosma Laura Ioana se bucura de o experienta indelungata in colaborarea cu persoanele juridice, asigurand in acest sens servicii juridice complete, rapide si efeciente.

 

Acordarea de consultatii juridice scrise sau verbale, la solicitare partilor sau pe baza de contract cu durata determinata.
In cazul in care, in urma acordarii respectivelor consultatii, se incheie un act notarial in cadrul biroului, cuantumul onarariului perceput pentru consultatia juridica se deduce din onorariul final calculat pentru incheierea actului.
Pentru persoanele juridice, biroul ofera posibilitatea incheierii de contracte de asistenta juridica in materie notariala, pe baza carora se pot acorda consultatii oricand, in orice problema, plata facandu-se lunar, pe baza de factura

 

Redactarea incrisurilor cu continut juridic

 

Autentificarea actelor redactate de catre notarul public, de parte, respectiv de avocatul sau consilierul juridic al partii, atunci cand legea o permite:

 • antecontracte de vanzare cumparare
 • acte de instrainare mobiliara si imobiliara (contracte de vanzare cumparare, contracte de donatie, contracte de renta viagera si de intretinere, acte de dare in plata)
 • constituiri de drepturi reale imobiliare
 • contracte de arenda
 • acte de alipire si acte de dezmembrare imobile
 • acte de partaj voluntar
 • contracte de comodat si de inchiriere bunuri
 • contracte de imprumut cu sau fara garantie
 • contracte de gaj si ipoteca (inclusiv inscrierea acestora la arhiva electronica si la cartea funciara )
 • contracte de mandat
 • cesiuni de creanta
 • contracte de novatie, dare in plata, remitere de datorie, acte referitoare la transferul si modificarea obligatiilor
 • cesiuni de actiuni/parti sociale
 • cesiuni ale fondului de comert
 • cesiuni de drepturi de orice fel
 • acte privind transmiterea bunurilor in urma porcedurilor de reorganizare a societatii/ insolventa/ faliment
 • contracte de management
 • contracte de mecenat si sponsorizare
 • declaratii (privind bunuri mobile sau imobile, referitoare la persoane, privind diferite situatii de fapt, de indeplinire a conditiilor legale pentru a detine calitatea de asociat si/sau administrator, referitoare la sediul societatilor/asociatilor/fundatiilor, ale administratorilor societatilor comerciale , necesare in vederea valorificarii drepturilor prervazute in legi speciale, necesare in cazurile de reorganizare/faliment, etc)
 • procuri generale si speciale ( referitoare la bunuri mobile si imobile, de administrare bunuri/ societate, de instrainare/cumparare bunuri, pentru tranzactionarea de titluri de valoare, ridicarea de drepturi banesti, necesare la institutii bancare, reprezentare in cadrul societatilor comerciale/asociatilor/fundatilor etc )
 • conventii si tranzactii de orice fel
 • acte constitutive ale societatilor comerciale si ale celor fara scop patrimonial
 • acte de modificare ale societatilor comerciale si ale celor fara scop patrimonial
 • acte referitoare la fuziune, absorbtie, divizare
 • angajamente si alte documente utilizate la licitatii
 • orice alte acte, la solicitarea partilor si cu respectarea actelor normative in vigoare

 

Certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege:

a) faptul că o persoană se află în viaţă;

b) faptul că o persoană se află într-un anumit loc;

c) faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;

d) faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi şi la o anumită oră într-un anumit loc, precum şi declaraţia acesteia;

e) rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;

f) certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;

g) certificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe.

 

Legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnatura si a sigiliilor

 

Darea de data certa pe inscrisurile prezentate de parti

 

Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti

 

Actele de protest ale cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor

 

Legalizarea de copii de pe inscrisurile prezentate de parti sau din arhiva
Legalizarea copiei se va face numai dupa ce s-a verificat originalul inscrisului, fie prezentat de parte fie din arhiva biroului

 

Efectuarea si legalizarea taducerilor

 

Eliberarea de duplicate de pe actele notariale (duplicatul are aceeasi forta probanta ca si inscrisul original)

 

Reconstituirea inscrisurilor, in conditiile legii

 

Servicii de taducere prin traducatori colaboratori externi

 

Servicii de cadastru prin experti colaboratori externi

 

Servicii de publicitate imobiliare si mobiliara prin delegati ai biroului notarial

 

Certificarea proceselor verbale ale adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale organelor de conducere ale acestora.

 

Obtinerea certificatului constatator necesar operatiunilor notariale

 

Apostilarea/supralegalizarea documetelor notariale prin delegati ai biroului notarial

 

Verificari/inregistrari Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM)

 

Inregistrarea in Registrul Comertului a documentelor intacmite prin intermediul angajatilor biroului notarial

 

Deplasari la sediul sau domiciliul clientului, la solicitarea acestuia

 

Enumerarea operatiunilor este enuntiativa, acestea fiind definite cu exactitate numai dupa discutiile prealabile cu notarul public.

Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor personale.