9:00 - 15:00

Program Luni - Vineri

0264 450 141

Programati o intalnire

Search
 

Constituire drept de abitatie, uzufruct viager

Notar Cluj > Constituire drept de abitatie, uzufruct viager

Definiție. Ce este dreptul de uzufruct?

 

“Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa” (Art. 703 noul Cod Civil). Uzufructul este viager când se încheie pe durata vieții beneficiarului sau titularului acestuia. Din punctul de vedere al duratei, dacă titularul este o persoană fizică, uzufructul poate fi cel mult viager. Dacă beneficiarul dreptului de uzufruct este o persoană juridică, acesta se poate închea pe o perioadă de maxim 30 de ani. Prin urmare, uzufructul poate fi viager numai când beneficiarul este o persoană fizică.

 

Alte definiții ale dreptului de uzufruct:

 

„Dreptul de uzufruct este acel drept real principal derivat, esenţialmente temporar, asupra bunului sau bunurilor ce aparţin în proprietatea altei persoane, care conferă titularului său, numit uzufructuar, atributele de posesie şi folosinţă, cu obligaţia de a le conserva substanţa şi de a le restitui proprietarului la încetarea uzufructului” (L. Pop, L.M. Harosa).

 

„Uzufructul este o dezmembrare a proprietăţii. Dintre cele trei atribute ale proprietăţii depline, uzufructul nu are decât primele două: usus şi fructus. Uzufructuarul nu poate niciodată dispune de lucru înstrăinându-l sau distrugându-l; el nu are deci abusus. Atributul abusus aparţine numai proprietarului” (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu).

 

Exemple

 

Puteți beneficia de dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil sau mobil în oricare din următoarele cazuri:

 

  • în baza unui contract notarial (contract de vânzare cu rezerva dreptului de uzufruct sau contract de donație a dreptului de uzufruct).
  • în baza unui testament. De exemplu, testatorul poate lăsa nuda proprietate a unui bun imobil unui anumit moştenitor şi dreptul de uzufruct cu privire la aceluiaşi bun, altui moştenitor;
  • la pronunțarea divorţului din culpa exclusivă a soţului pârât, în cazul căsătoriei care au durat cel puțin 20 de ani, instanța de judecată poate acorda soțului reclamant o prestaţie care să compenseze un dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţă ale soţului care o solicită, compensaţie care poate avea si forma unui uzufruct asupra unor bunuri mobile ori imobile care aparţin, în proprietate, debitorului ei;
  • alte cazuri prevăzute de lege cum ar fi dobândirea uzufructului prin uzucapiune, rar întâlnite în practică.

 

Ca urmare a constituirii dreptului de uzufruct asupra unui bun, dreptul de proprietate se va alcătui din: nuda proprietate, care va reveni proprietarului, și uzufructul propriu-zis, de care va beneficia titularul dreptului de uzufruct (uzufructuarul). Nuda proprietate este un drept de proprietate care nu mai conține atributele posesiei şi folosinţei, ca urmare a constituirii uzufructului.

Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor personale.